MoWeArt™ - Liikkumisen taidetta esteettömästi: tanssilliset pop up -työpajat Oulussa

MoWeArt™ (movement, wellness, art) - Liikkumisen taidetta esteettömästi antaa mahdollisuuden itsetuntemusta lisäävään tuntevaan ilmaisuun vammaan tai vammattomuuteen katsomatta. Luovat askeleet ja tanssin ilo kuljettavat sanojen taakse, tarinoihin tanssin keinoin sekä kehollisen ilmaisun voimaan.

Tilauskurssit Oulussa yhteistyössä Oulun kaupungin Liikuntapalvelujen kanssa keväällä 2021 (tai kun koronatilanne sallii). Lue lisää.

New Work Lab 

MoWeArt Design on yhteistyössä työryhmä Luovien Askelten kanssa kehittänyt aikuisen luovan oppimisen konseptin NEW WORK LAB työelämän muutoksen tueksi. Etsimme yhteistyökumppaneita rohkeisiin kokeiluihin!

NEW WORK LAB - Uuden työn muotoilulaboratoriossa muotoillaan tulevaisuuden työtä luovasti, kestävästi ja yhteisöllisesti. Tavoitteena on: 1) valmistaa teoskonsepti, 2) kehittää uudenlainen oppimisen malli sekä 3) luoda uutta työtä ja ansaintalogiikkaa.

 

Uuden ajan työelämää kuvaa jatkuva muutos ja uuden oppiminen. NEW WORK LAB on uudenlainen teoskonsepti ja oppimisen malli tulevaisuuden tekijöille. Monialaisessa taidetta, tiedettä, pedagogiikkaa, journalismia ja palvelumuotoilua yhdistävässä taidelähtöisessä konseptissa luomme tapoja toteuttaa jatkuvaa oppimista kokonaisvaltaisesti. Taide ja ruumiillisuus tuodaan oppimisen keskiöön. NEW WORK LABssa työstä tehdään taidetta ja taiteesta työtä. Teoskonseptissa muotoillaan uuden työn askeleita. Työn rutiinit muuttuvat arjen koreografiaksi ja jatkuva oppiminen luoviksi askeliksi. Taide saa merkityksen performatiivisina eleinä ja kulttuurisina askeleina kohti kestävää aikuisuutta, työtä ja tulevaisuutta.

 

NEW WORK LAB toteutetaan neljässä moduulissa: ART, WRITE, DESIGN ja EDUCATE.

 

ART: NEW WORK LAB on luova tila, moniaistinen oppimisympäristö ja kokemuksellinen näyttämö uuden työn ilmiöille ja kokeiluille. NEW WORK LABssa työn muotoileminen on luova taideprosessi. Työskentelemme erilaisissa ympäristöissä, kuten kaupunkitiloissa, luonnossa, oppilaitoksissa ja hoivakodeissa. Monitaidetyöskentelyssä yhdistyvät performanssitaide, tanssitaide, installaatiot, yhteisötaide ja kirjoittaminen. Työn ytimessä on dialogisuus.

 

WRITE: NEW WORK LABssa tehdään moniäänistä, monikerroksellista, luovaa kirjoittamista. Kirjoittaminen on tapa tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä yhteisöllisesti. Osallistumme kirjoittamalla myös yhteiskunnalliseen keskusteluun tulevaisuuden työstä mm. yhteisöjournalismin keinoin.

 

DESIGN: Kehitämme verkostoyhteistyönä ja muotoilun menetelmin uudenlaisia taidelähtöisiä konsepteja ja toimintamalleja, jotka luovat uutta työtä ja ansaintalogiikkaa luovien alojen tekijöille.

 

EDUCATE: NEW WORK LAB tuo yhteen luovasta työstä ja työotteesta kiinnostuneita eri alojen ammattilaisia ja opiskelijoita oppimaan toisiltaan ja luomaan yhdessä uutta. Taidelähtöisessä työskentelyssä sovelletaan muun muassa Pauliina Lapin kehittämää MoWeArt (movement, wellness art) -metodia ja performanssipedagogiikkaa. Luovista kokeiluista syntyy uusia kulttuurisia työkaluja ja “taidereseptejä” sovellettavaksi omaan työhön, yhteisöön tai organisaatioon.

 

Teemme rajat ylittävää verkostoyhteistyötä erityisesti pohjoissuomalaisten ja pohjoismaisten koulutus- ja hoiva-alan toimijoiden, oppilaitosten, organisaatioiden, yritysten, yhdistysten ja hankkeiden kanssa. Hyödynnämme uutta teknologiaa, kuten digitaalisia oppimisympäristöjä saavutettavuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Haluaisitko kuulla lisää? Ota yhteyttä: moweartdesign@gmail.com 

Historia- ja tulevaisuustyötä yhdistyksessä

Nyt ei tehdäkään ihan tavallista historiikkia! MoWeArt Design on mukana toteuttamassa kulttuurihyvinvointiyhdistys Esteetön ry:n 10-vuotisjuhlavuotta oppivana yhteisönä taidelähtöisin menetelmin. Esteetön ry on tehnyt pitkäjänteistä yhdenvertaisuustyötä Oulun seudulla kymmenen vuoden ajan edistäen yhteisöllisyyttä ja osallistumisen mahdollisuuksia vammaan ja vammattomuuteen katsomatta. Tavoitteenamme on koota näinä vuosina kertynyttä arvokasta tietoa, kokemuksia, hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä sähköiselle alustalle yhteisöllisesti jaettavaksi ja edelleen kehitettäväksi.

 

Esteetön ry hakee kuluvana syksynä apurahaa aineistonkeruutyöhön, joka toteutetaan kolmen kuukauden aikana keväällä 2021. Multimodaalinen (teksti, kuva, ääni, liike) aineisto kootaan yhteen, käydään läpi ja dokumentoidaan. Yhdistyksen toiminnassa mukana olleita ihmisiä haastatellaan ja heiltä kerätään kokemuksia. Keruutyö on osa laajempaa hanketta, jonka päämääränä on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, luoda iloa ja toivoa tulevaan. Historia- ja tulevaisuustyötä tehdään hankkeessa taiteen ja performanssin keinoin. Yhdistyksen kymmenvuotinen taipale muotoillaan moniaistiseksi tanssivaksi tarinaksi. Prosessiin osallistetaan yhdistyksen jäseniä ja yhteistyökumppaneita vuosien varrelta. Juhlavuoden hanke tukee yhteisöllistä oppimista ja kansalaistaitoja monimuotoisesti saaden aikaan luovaa liikettä verkostoissa. Taide kuuluu kaikille!

MoWeArt Design tekee luovaa kehittämistyötä ja palvelumuotoilua myös yhdistyksissä ja järjestöissä. Kerromme mielellämme lisää! 

www.esteetonry.fi